ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

    ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ – «ΥΛΙΚΗ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ» : Η εταιρεία μας εκτελεί την μεταφορά πέτρας και αντιολισθηρών
       αδρανών για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ ΑΕ

•    ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Εκτελούμε τις μεταφορές των αποβλήτων εκσκαφών από τις χωματουργικές
       εργασίες που εκτελούνται στον χώρο.

•    ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ : Έχουμε ξεκινήσει τις διεργασίες για την συμμετοχή μας σε αυτό το μεγάλο
       έργο που έχει χαρακτηριστεί ορόσημο για όλα τα Νότια Προάστια.
       Η εταιρεία μας ήδη προμηθεύει μπετονίτη που θα χρησιμοποιηθεί στις ερευνητικές γεωτρήσεις.

•    ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: Η εταιρεία μας προμήθευσε με χαλαζιακή άμμο την εταιρεία που έχει
       αναλάβει την συντήρηση των γηπέδων του Ολυμπιακού στον Ρέντη και συνεχίζει και προμηθεύει με χαλαζιακή
       άμμο για την συντήρηση των υπόλοιπων γηπέδων στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στον
       Ρέντη.

•    ΓΗΠΕΔΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ» ΤΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ στον ΤΑΥΡΟ: Η εταιρεία μας προμηθεύει με χαλαζιακή
       άμμο τον κατασκευαστή και εκτελεί και τις μεταφορές των υλικών.

•    ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ :  Προμήθεια χαλαζιακής άμμου, αργιλοχώματος και πριονιδίου.