ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ

Προμηθεύσαμε την χαλαζιακή άμμο

Προμηθεύσαμε την χαλαζιακή άμμο για την παραλία.