ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Προμηθεύσαμε και τοποθετήσαμε το σταθεροποιημένο δάπεδο

Προμηθεύσαμε και τοποθετήσαμε το σταθεροποιημένο δάπεδο της πλατείας Αλεξάνδρας ενώ προμηθεύσαμε και υλικά όπως λευκό βότσαλο και κουρασάνι τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην γενικότερη ανάπλαση της πλατείας.