ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΟΥ

Προμηθεύσαμε άμμο χαλαζιακή

Προμηθεύσαμε άμμο χαλαζιακή καθώς και περλίτη για το συγκεκριμένο έργο.