ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ στην ΠΛΑΤΕΙΑ στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Προμηθεύσαμε μέρος του έργου

Προμηθεύσαμε μέρος του έργου και τοποθετήσαμε τους γρανιτοκυβόλιθους για την πλατεία στο Μοναστηράκι.