ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Πραγματοποιήσαμε τις χερσαίες μεταφορές

Πραγματοποιήσαμε τις χερσαίες μεταφορές αδρανών υλικών και μπάζων καθώς και κηπευτικών χωμάτων, μεταφέραμε πάνω από 500.000 τόνους. Επίσης προμηθεύσαμε χαλαζιακή άμμο και βότσαλα για τα μείγματα χωμάτων καθώς και τη προκατασκευασμένη στέγη.