ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΡΕΝΤΗ

Προμηθεύσαμε τα υποστρώματα

Προμηθεύσαμε τα υποστρώματα στο Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού στον Ρέντη.