Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

Προμηθεύσαμε όλα τα υποστρώματα

Προμηθεύσαμε όλα τα υποστρώματα για το συγκεκριμένο έργο.