ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προμηθεύσαμε την ποταμίσια άμμο

Προμηθεύσαμε την ποταμίσια άμμο για τον ιππόδρομο Μαρκόπουλου.