ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Προμηθεύσαμε και τοποθετήσαμε

Προμηθεύσαμε και τοποθετήσαμε τα μάρμαρα για το Βυζαντινό μουσείο.