ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Προμηθεύσαμε τσιμεντοσωλήνες

Προμηθεύσαμε τσιμεντοσωλήνες για το αποχετευτικό έργο στη Κεφαλλονιά.