ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ από το ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ

Μεταφέραμε τα προϊόντα εκσκαφής

Μεταφέραμε τα προϊόντα εκσκαφής από τα νέα γραφεία του Αγγελικούση.