ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΥΛΙΔΑ

Προμηθεύσαμε 40.000 τόνους περίπου

Προμηθεύσαμε 40.000 τόνους περίπου αντιολισθηρή σκωρία για την οδοποιία που είχε η Κ/ξια ΑΚΤΩΡ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην Στυλίδα.