ΣΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΙΚΟΝΙΟ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Kάναμε την προμήθεια σκύρων

Kάναμε την προμήθεια σκύρων γραμμής κ1 για το Θριάσιο σιδηροδρομικό έργο.