ΣΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Κάναμε τις θαλάσσιες μεταφορές

Κάναμε τις θαλάσσιες μεταφορές για 300.000 τόνων σκύρων γραμμής Κ1.