ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

Προμηθεύσαμε και εφαρμόσαμε

Προμηθεύσαμε και εφαρμόσαμε την σταθεροποιημένη γη στο Αμερικάνικο Κολέγιο.