ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

Η Μineral Τrade επεξεργάζεται ελαφρόπετρα

Η Μineral Τrade επεξεργάζεται ελαφρόπετρα σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρησιμοποιείται στη γεωργία, στον κατασκευατσικό κλάδο, στη βιομηχανία πλυσίματος jean και στις αναπαλαιώσεις.