ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ

Η Μineral Τrade παράγει κουρασάνι ή κεραμάλευρο

Η Μineral Τrade παράγει κουρασάνι ή κεραμάλευρο σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρησιμοποιείται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αναπαλαιώσεις, πράσινες στέγες.