ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Η Μineral Τrade έχει χαλαζία από Αίγυπτο

Η Μineral Τrade έχει χαλαζία από Αίγυπτο σε διάφορες κοκκομετρίες: πέτρα και πούδρα. Χρησιμοποιείται για βιομηχανία γυαλιών, microchips, φωτοβολταϊκά, πάνελ, βιομηχανία κομιαμάτων, βιομηχανία κεραμικών και συνθετικούς γρανίτες.