ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Η Mineral Trade έχει περλίτη ελληνικής προέλευσης

Η Mineral Trade έχει περλίτη ελληνικής προέλευσης σε διάφορα μεγέθη, διογκωμένο και αδιόγκωτο. Χρησιμοποιείται σε κατασκευαστικά έργα, γεωργικές χρήσεις και στη τσιμεντοβιομηχανία.