ΓΥΨΟΣ

H Μineral Τrade έχει διυδρίτη και ανυδρίτη

H Μineral Τrade έχει διυδρίτη και ανυδρίτη, φορτώνει με ταινία φόρτωσης επί του πλοίου κατευθείαν από το λιμάνι του ΑΛΤΣΙ στη Κρήτη. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες τσιμέντου, εργοστάσια γυψοσανίδων, εταιρείες κονιαμάτων και για γεωργικές χρήσεις για να ρυθμίζει το ph.