ΠΟΖΕΛΑΝΗ

Η Μineral Τrade έχει ποζελάνη σε διάφορες κοκκομετρίες.

Η Μineral Τrade έχει ποζελάνη σε διάφορες κοκκομετρίες. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τσιμέντων, για αναπαλαιώσεις και εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο.