Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Η στρατηγική που ακολουθούμε στη MINERAL TRADE είναι να εκτελούμε με ταχύτητα και συνέπεια τα έργα μας με στόχο να δημιουργούμε πολυετείς εμπορικές σχέσεις με τους πελάτες μας αλλά και για να βρισκόμαστε άμεσα σε θέση να αναλάβουμε επόμενα έργα .

Για να είναι εφικτό αυτό, τα βήματα που ακολουθούμε είναι κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη ,να αναλύουμε τις ανάγκες των έργων, να προγραμματίζουμε λεπτομερώς ,να εκτελούμε με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα ,στο συντομότερο δυνατό, το έργο με γνώμονα τις προδιαγραφές και τους όρους που μας θέτουν.