ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Η εταιρεία Mineral Trade συμμετέχει, ενεργά στην κατασκευή αυτών των σημαντικών αυτοκινητόδρομων με την μεταφορά και προμήθεια αδρανών αντιολισθηρών υλικών για την κατασκευή των οδοστρωμάτων.

Οι διεθνείς αυτοκινητόδρομοι ΠΑΘΕ, ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ αποτελούν την συγκοινωνιακή ραχοκοκαλιά της χώρας μας και η κατασκευή τους αποτελεί μόχλο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας για της περιοχές που διασχίζουν αλλά και για ολόκληρη την χώρα.