ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μερικές από τις υπηρεσίες της MINERAL TRADE είναι:

Υπηρεσίες μεταφορών - Μίσθωση φορτηγών - Ναυλώσεις.
Υπηρεσίες μεταφορών όπως : Μίσθωση φορτηγών Δ.Χ. - Ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσιες μεταφορές εντός και εκτός Ελλάδος.
Προμήθεια υλικών έργων.
Προμηθεύουμε : Χαλαζιακή άμμο - Ελαφρόπετρα - Ζεόλιθο - Κουρασάνι
Υπηρεσίες για συσκευασία χύμα υλικών και fason σε παραγωγικές διαδικασίες.
Υπηρεσίες για συσκευασία χύμα υλικών και fason σε παραγωγικές διαδικασίες για επεξεργασία ορυκτών υλικών και βιομηχανικών υλικών – καταλοίπων.
Χωματουργικά - Κατασκευές - Οικοδομικά - Αρχιτεκτονικά.
Ανάληψη και εκτέλεση έργων: Χωματουργικών - Υποδομής - Οικοδομικών – Αρχιτεκτονικών.
Εξειδικευμένα έργα: Στεγανοποιήσεις – Μονώσεις
Ανάληψη και εκτέλεση εξειδικευμένων έργων: Στεγανοποιήσεις – Μονώσεις.
Υπηρεσίες συμβούλου για θέματα εισαγωγών – εξαγωγών.
Υπηρεσίες συμβούλου για θέματα εισαγωγών – εξαγωγών.
Ανάπτυξη ακινήτων.
Ανάπτυξη ακινήτων.

Η MINERAL TRADE LTD αναλαμβάνει την προμήθεια σε αδρανή - οικοδομικά – εξειδικευμένα υλικά ειδικεύεται στην άμμο, χαλαζιακή και πυριτική, για βιομηχανικά έργα , έργα πρασίνου και αθλητικές εγκαταστάσεις , σε βότσαλο, μείγμα χώματος, φυσικούς κυβόλιθους,αδρανή υλικά από λατομείο, αντιολισθηρά υλικά και αρκετά εξειδικευμένα υλικά ,όπως κουρασάνι, υδράσβεστο, θηραϊκή γη, ελαφρόπετρα, μπετονίτη ,ζεόλιθο.

Η εταιρεία μας πάρεχει υπηρεσίες μεταφορών με χερσαία και θαλάσσια μέσα καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες.