ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ

Η MINERAL TRADE διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις , μεγάλο μέρος των οποίων είναι στεγασμένες, για την επεξεργασία και αποθήκευση των ορυκτών υλικών με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

Ο στόλος μας αποτελείται:

1. Φορτωτές     2. Ανυψωτικά     3. Φορτηγά     4. Γερανοφόρα     5. Σπαστήρες     6. Τριβεία     7. Ξηραντήρια     8. Mixer     9. Εκσκαφείς     10. Ζυγιστήρια     11. Συσκευαστήρια