ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι να παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες και προϊόντα που να καλύπτουν τους πελάτες μας και τις τάσεις της αγοράς ώστε να έχουμε μακροχρόνιες σχέσεις και να χτίζουμε την εμπιστοσύνη απέναντι τους διαχρονικά.

ΠΡΟΦΙΛ

H MINERAL TRADE ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2011, ωστόσο προϋπήρχε εμπειρία από το 2002 στον χώρο των οικοδομικών υλικών και γενικά στην προμήθεια τεχνικών έργων. Η εταιρεία ειδικεύτηκε στην επεξεργασία & διαχείριση ορυκτών και βιομηχανικών υλικών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, χερσαίων & θαλάσσιων σε Ελλάδα & εξωτερικό.

Πολύ σύντομα, συμμετείχε, εργολαβικά ή μη, στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως κτιριακά, οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά κ.α.

Σήμερα η MINERAL TRADE, στηριζόμενη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συσσωρευμένης εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της δυναμικής της συμμετοχής σε πολλά και σημαντικά έργα και αφού συντελέστηκε η οργανική της σύσταση, η στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό & η αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων, κυρίως :

- Χωματουργικών
- Οικοδομικών - Αρχιτεκτονικών
- Υποδομών

Πελάτες της , είναι τεχνικές εταιρείες, εργοστάσια τσιμέντου, βιομηχανίες και λατομεία ορυκτών υλικών. Λόγω της ειδίκευσης στη διαχείριση μεγάλου όγκου μεταφορών εμπορευμάτων έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ανταγωνιστικές τιμές, και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες & προϊόντα ώστε ο πελάτης να εξυπηρετείται κατά το βέλτιστο τρόπο.